İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İngilizce Dersi- İsmin Halleri ve Ön Takılar Nelerdir?

1) İ ve E Halinin Kullanılması
Şahıs Zamirlerinin –i ve –e halleri
Şahıs zamirleri genellikle özne olarak cümlenin başında yer alır. Şahıs zamirlerinin –i ve –e halleri (me, you, him, it, us, you, them) ise cümlenin fiilinden sonra gelir.
You ve it zamirlerinin –i ve –e halleri aynıdır. Bunların “sen, siz” ve “o” anlamında mı yoksa “seni-sizi, sana-size”, “onu, ona” anlamında mı kullanıldığı cümledeki yerinden anlaşılır.
Zamir ve İsimlerin –i ve –e halleri
İngilizce de isimler –i, -e halinde de olsalar ek almazlar. İngilizcede bir ismin yalın halde mi, -i halinde mi, yoksa –e halinde mi kullanıldığı ancak cümle içinde verdiği anlamlardan ve yanında bulunan ön takılardan anlaşılır. –e halinde ismin önüne to, at gibi ön takılar konulabilir.
“Benim için, senin için” gibi sözleri teşkil etmek için for ile şahıs zamirlerinin –i, -e halleri kullanılır.
For me benim için
For him onun için
For us bizim için
For them onlar için
With öntakısı da for gibi şahıs zamirlerinin i, e halleri ile kullanılır.
With me benimle
With him onunla
With us bizimle
With them onlarla
Mülkiyet Zamirleri
www.teknolojiweb.net
Mülkiyet sıfatlarından sonra daima bir isim olması gerekir. Mülkiyet zamirlerinden sonra hiçbir zaman bir isim bulunamaz.
Şahıs Zamiri
Mülkiyet Sıfatı
-i ve –e hali
Mülkiyet Zamir
I
Ben
My
Benim
Me
Beni, bana
Mine
Benimki
You
Sen
Your
Senin
You
Seni, sana
Yours
Seninki
He
O
His
Onun
Him
Onu, ona
His
Onunki
She
O
Her
Onun
Her
Onu, ona
Hers
Onunki
It
O
Its
Onun
It
Onu, ona
Its
Onunki
We
Biz
Our
Bizim
Us
Bizi, bize
Ours
Bizimki
You
Siz
Your
Sizin
You
Sizi, size
Yours
Sizinki
They
Onlar
Their
Onların
them
Onları, onlara
Theirs
Onlarınki
Into ön takısının kullanılması
1. Türkçedeki “-e,-a” eklerinin karşılığı olan -to- öntakısı kapalı bir yer için kullanıldığı zaman -into- şeklini alır.
Örnek: Put the chairs into my room, please. Lütfen sandalyeleri odama koy.

 1. –ye, -ya. Örnek: They are translating from Turkish into English. Onlar, İngilizce’ye Türkçe’den çeviriyor.2) De ve Den Halinin KullanılmasıAt ön takısının kullanılması1. –de, -da anlamındadır. Belirli bir yerde oluşu gösterir.Örnek: My son is at scholl. Oğlum okuldadır.

  2. Saat ifadelerinde –de eki.

  Örnek: I get up at eight o’clock. –Saat sekizde kalkarım.-

  3. Küçük yerler ve bir şehrin semtleri için at kullanılır.

  Örnek: Recep’s house is at Kadıköy. –Recep’in evi Kadıköy’dedir.

  From ön takısının kullanılması

  1. Bir yere doğru yön gösteren to öntakısının zıddı, Türkçedeki “-den, -dan” ekinin karşılığı.

  Örnek: Come to the house from the field. -Tarladan eve gel.-

  In ön takısının kullanılması

  1. içinde.

  Türkçede genellikle -içinde- kelimesi yerine ismin sonuna -de, -da eki ilave edilerek

  -içinde- kelimesi kaldırılır. Örnek: -sepetin içinde- yerine sepette

The pencils are in the box. Kalemler kutunun içindedir.)
2. Memleket ve şehirlerde bulunuşu anlatırken in öntakısı kullanılır.
Örnek: Hasan Bey’s house is in Adapazarı. –Hasan Beyin evi Adapazarı’ndadır.
3. Zaman bildiren kelimelerle kullanılır.
Örnek: We’ll go to England in July. –İngiltere’ye Temmuzda gideceğiz.-
Than ön takısının kullanılması
-dan. Genellikle ikinci isimden önce gelir.
Örnek: My hat is bigger than your hat. Şapkam senin şapkandan daha büyüktür.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın