İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akvaryum Tekniği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Öğretim tekniklerinden biri olan akvaryum tekniği, iç çember ya da oturuş formatı olarak da bilinen ve öğrencilerin grupla çalışma becerilerini geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Büyük grup tartışma teknikleri arasında gösterilen akvaryum tekniği, genellikle öğrenciler tarafından ilgi çekici olan ve çözümlenmemiş konulara tartışma ortamı yaratmak için kullanılır. Öğrenciler bu yöntem sayesinde etkili bir tartışma ortamında çözümlere ulaşarak grupla iletişimini geliştirme fırsatı yakalamış olurlar.

Öğrenci, tartıştığı konu üzerinde tartışma becerisini geliştirirken diğer öğrencilerin fikirlerini dinlemeyi ve buna saygı duymayı da öğrenir. Fikirlerini paylaşırken çekinmeden kendini ifade edebilir ve bu sayede kendine olan güveni artar. Diğer öğrencilerin paylaştığı fikirleri toparlayarak yorumlar ve bu sayede dinlediklerini ifade etme konusunda da kendini geliştirmiş olur.

İfade ve tartışma açısından en önemli yöntemlerden biri kabul edilen akvaryum tekniğinde ilk olarak sınıfta bir çember oluşturulur. Bu çember hattı üzerine öğrenciler birbirini rahatça görecek şekilde yerleştirilir. Yuvarlak bir oturuş düzeni belirlendikten sonra bu yuvarlağın ortasına bir sandalye konur. Tartışma sürecine katılım sağlayacak olan her öğrenci yuvarlak düzen içerisinde kendine bir yer seçer. Üzerinde tartışılan konu hakkında fikri olan öğrenci, konuşarak fikirlerini paylaşmak istediği durumda çemberin ortasındaki sandalyeye geçerek halkadaki diğer kişilere hitap eder. Sırayla tüm öğrencilerin ortaya geçerek fikirlerini belirttiği ve tartışmaya katıldığı düzenli bir öğrenme tekniğidir. Söz hakkı alan her öğrenciden fikirlerini paylaşması ve tartışmaya katkıda bulunması istenmektedir.

Hangi Durumlarda Akvaryum Tekniği Uygulanamaz?

Akvaryum tekniği doğru ve etkili bir tartışmayı sağlamak için oldukça uygun bir yöntem olsa da bazı durumlarda istenilen sonuca ulaşmak zorlaşabilir. Hangi durumlarda akvaryum tekniği uygulanmaz? Sınıf mevcudunun kalabalık olduğu durumlar buna örnek olarak verilebilir. Kalabalık ortamlarda tartışma zamanı uzayacağı için çembere katılan öğrencilerde dikkat dağılması meydana gelebilir. Ayrıca tartışma için her bir öğrenciye ayırılan sürenin de kişi sayısıyla ters orantılı bir şekilde azaltılması gerekecektir. Konuşmacı olan kişinin kendini ifade edecek kadar zaman bulamaması ve süre kısıtlamasından dolayı kendini baskı altında hissetmesi de olasıdır.

Tartışmaya oldukça açık ve çeşitli fikirleri barındırabilecek konular söz konusu olduğu zaman akvaryum tekniğinin yetersiz kalabileceğini de söyleyebiliriz. Her kişinin ayrı bir fikre sahip olabileceği durumlarda tartışma ortamının büyüyebilmesi söz konusudur. Ve bu durum akvaryum tekniğinde tam olarak çözülemeyebilir. Etkili zaman kullanımıyla birlikte daha genel konuların yöntem içerisinde tartışılması daha uygundur.

Doğru Akvaryum Tekniği İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Doğru bir teknik gerçekleştirmesi için tartışmanın önceden planlanması ve bu plana uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Soru listesinin daha önceden hazırlanarak öğrencilere sunulması ve her öğrenci için konuşma sürelerinin makul bir seviyede tutulması gibi kontrol gerektiren bazı durumların olduğundan bahsedebiliriz.

Yorumlar kapatıldı.