İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Muhasebe Staj Defteri Nasıl Doldurulur?

Doldurulmuş 30 Günlük Staj Dosyası Örneği:

1- 07/07/2023 büro çalışanları ile tanışma büroyu tanıma gibi işler yapıldı.
2- 08/07/2023birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin dosyaları incelendi. Dosya içerikleri ve evrak düzenlerine bakıldı.
3- 09/07/2023Yakın adreste olan mükellefler tarif edilerek, ilgili aya ait muhasebe evrakları toplandı.
4- 10/07/2023 mükelleflerden toplanan evraklar dosyalarına tarih sırasına göre takıldı. İkinci sınıf defterler işletme defterine kayd edildi. Kdv durumlarına bakıldı.
5- 11/07/2023 birinci sınıf mükelleflerinin muhasebe programına ne şekilde kaydedilip mizanlarının nasıl çıkarıldığı yetkili arkadaşlara bakılarak izlendi.

6- 12/07/2023 birinci sınıf tacirlerin evrakları muhasebeleştirildikten sonra aylık mizanlardan beyannamelere nasıl aktarıldığı izlendi.
7- 14/07/2023 çıkartılan beyannameler vergi dairelerine göre ayrılarak sırasıyla asım gunduz sahil akdenız vergi dairelerine gidilerek kdv beyannameleri tahakkuk ettirilerek dışarı işlerin nasıl yürütüldüğü gözlendi.
8- 15/07/2023 4-6 dönemine ait muhtasar beyannameleri nasıl düzenlendiği izlendi. Muhtasarın hangi amaçla yapıldığı öğrenildi.

9- 16/07/2023 çıkartılan muhtasar beyannameler kontrol edilerek ilgili vergi dairelerine gidildi ve tahakkuk ettirildi. Ayrıca bir mükellefe ait vergi dairesinden mükellefiyet yazısı alındı.
10- 17/07/2023 bir şirkete ait hisse devri nasıl yapıldığı gözlendi. Hisse devrinin şirket ortakları tarafından karar defterine karar alınıp, hissesini devredecek ortakların noterden hisse devri senedi düzenlenip kararda hisse devri tarih ve sayısı yazılıp tekrar kararın notere gidilip tasdik edilerek İskenderun sanayı ve ticaret odasına ilgili evraklarla randevu tarihi alındı.

11- 18/07/2023 birgün öncesinde hisse devri için ticaret odasından alınan randevu kağıdı ile odaya gidilip hisse devri tescili yapıldı.
12- 19/07/2023 mükelleflerin dosyaları tekrar irdelenerek dosyada en üs tarafta sırasıyla kdv beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, kurumlar/gelir vergisi beyannameleri, ssk ile ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri, işe giriş, ek1-ek2 belgeleri ve genel yazışmaların sırasıyla düzenli bir şekilde olduğu incelendi.
13- 21/07/2023 haziran ayına ait aylık sigorta ve hizmet belgeleri sosyal sigortalar kurumuna götürülerek tahakkuk edildi.
14- 22/07/2023 birinci sınıf mükelleflerin evrakları muhasebe kaydına nasıl hangi düzende muhasebeleştirildiği izlendi ve bir şirkete ait evraklar program ortamında nasıl kayd edildiğinin uygulaması yapıldı.
15- 23/07/2023 muhasebe kaydı yapılan şirketin kvd durumuna aylık mizandan bakıldı. İndirilecek kdv ve hesaplanan kdv lerin muavin dükümleri alındı. Evraklarla tutarlılığına bakılarak yanlış kayd edilip edilmediği incelendi. Gerekli düzeltmeler yapılarak aylık mizan çıkartıldı. Çıkan minandan kdv beyannamesine nasıl aktarıldığı öğrenildi.

16- 24/07/2023 vergi dairesine gidilerek kdv beyannamelerinin tahakkukları kestirildi. Kesilen tahakkuklardan bazıları mükellefe bırakıldı. Haziran ayına ait kdv ve muhtasar beyannamelerin son durumları düzenlendi ve vergi dairelerine gidilerek tahakkuk ettirildi.
17- 25/07/2023 mükelleflerin kdv, muhtasar beyannamelerin tamamı tahakkuk edilip edilmediği gözden geçirildi.

18- 26/072023 yeni bir şahıs mükellefinin açılış işlemlerinin nasıl yapıldığı hangi evraklarının istendiğine bakıldı.
19- 28/07/2023 dün hazırlanan evraklarla vergi dairesine gidilip gelir vergisi mükelelefiyetine tabi şahsın kuruluş evrakları teslim edildi.
20- 29/07/2023 Haziran ayı kdv, muhtasar, ssk tahakkukları büro arkadaşları ile gidilip mükelleflere dağıtıldı
21- 30/07/2023 sosyal sigortalar kurumuna gidelerek işe giriş verildi. Başka bir mükellefe ait işleri tescili yapıldı.
22- 31/07/2023 bir mükellefe ait bağ-kur başlangıcı için v.dairesine ve ticaret odasından IB formu tasdikletildi.
23- 01/08/2023 Yeni işe başlayan bir mükellefin yoklama tutanağı ile vergi dairesine gidilerek vergi levhası tasdik ettirildi.
24- 02/08/2023 SSK il müdürlüğünden bir şirket adına borcu yoktur yazısı tasdik ettirildi.
25- 04/08/2023 Ticaret odasına gidildi. Mali müşavir faaliyet raporu alındı.
26- 05/08/2023 Evrakları muhasebeleştirilen firmaların mahsup fişleri kontrol edildi.
27- 06/08/2023 Geçici Vergi beyannamelerini hazırlayabilmemiz için kira, işçilik, satışlar, maliyet hesapları, kontrol edilerek geçici vergi beyannamelerine hazırlık yapıldı.
28- 07/08/2023 Firmaların geçici vergi beyannamelerinin nasıl yapıldığı öğrenildi.
29- 09/08/2023 Geçici vergi beyannamelerinden düzenlenenler vergi dairesine tahakkuk için gidildi. Bir firmaya borcu yoktur yazısı alındı.
30- 11/08/2023 gecici vergı beyannamesı düzenlemeye devam edıl dı ve kontrol ıslemlerı yapıldı
31- 12/08/2023 gecici vergi beyannamesı ilgili vergi dairelerıne gıdılerek tahakuk kesıldı
32- 13/08/2023 kestırılen tahakuklar mukellefler dagıtıldı ve 7. ayın faturaları alın dı
33- 14/08/2023 mükellefler den toplana evraklar tarih sırasına gore dızıldi ve ıslen dı
34- 15/08/2023 Son gün olması sebebiyle iş yerinden ayrılma hazırlıkları yapıldı.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın